Met de Wijkverpleging van Rivas Zorggroep werken wij met de teammanagers aan het vergroten van het werkplezier en de zelfstandigheid van de zorgverleners. Doel is zorgverleners te behouden en aantrekkelijk te zijn als werkgever voor nieuwe medewerkers.

Onze aanpak

Met de directeur en de teammanagers werken 2 teamcoaches (Hugo Groenewegen en Linda Weijers) in een aantal bijeenkomsten aan meer onderling contact en verbinding. Ook om een scherpe focus te krijgen op wat zij het meest belangrijk vinden voor de cliëntenzorg en in de aansturing van hun medewerkers. Gaandeweg neemt het team eigenaarschap voor de bijeenkomsten over van de teamcoaches en kan het zelfstandig verder met teamontwikkeling.

Elke teammanager benut een strippenkaart met coachuren om met een teamcoach (Jacqueline Marijnen en Linda Weijers) aan de slag te gaan met de ontwikkeling naar meer zelfstandigheid van de zorgteams. De wijkverpleging teams werken verspreid van Alblasserdam tot en met Geldermalsen en Vianen en zij hebben binnen de kaders van Rivas ruimte om de ontwikkeling zelf op te pakken in een maatwerktraject voor het team. De teammanagers activeren de teams hier hun eigen beweging te maken en de teamcoach ondersteunt hen daarbij en begeleidt teambijeenkomsten. In die bijeenkomsten wordt vooral gewerkt aan onderling contact en verbinding om het samenwerken en het omgaan met veranderingen als team zelf vorm te geven.

Het (beoogde) resultaat

Teamleden werken voor cliënten met een gezamenlijk beeld over wat de bedoeling is en met ruimte voor eigen invulling binnen de door het team gemaakte afspraken. De teammanager faciliteert het team en helpt hen oog te hebben voor gezonde grenzen. Met de aanmoediging zoveel als mogelijk hun invloed te laten gelden en met vernieuwende voorstellen te komen om hun werk met meer zelfstandigheid en plezier te doen. Teamleden zijn enthousiast over hun werk en zijn zo ambassadeur voor toekomstige medewerkers. De leiderschapsstijl van de teammanagers en de directeur zijn meer coachend en richting gevend, minder oplossend. Samen leren en ontwikkelen - management en medewerkers - is een onderdeel van de samenwerkingscultuur.