Als persoon en professional is het waardevol de pas te vertragen en stil te staan bij wat er is. Dat is een behoefte die soms diep van binnen gevoeld wordt, maar al snel aan de kant geschoven wordt omdat het (werk)leven zoveel vraagt en de dynamiek om ons heen ons prikkelt om vooral door te gaan.

Een glas troebel water moet ook een tijd stil staan, wil het water weer helder en doorzichtig zijn. Daarom bieden wij een gevarieerd aanbod van intervisie, supervisie, training en ontspanningsmomenten, zowel in-company als om zelf in te schrijven.

Wij organiseren momenten om te vertragen en een pas op de plaats te maken. Als er veel beweging en activiteit is, wordt het lastig om helder te krijgen wat er werkelijk nodig is.

Ontdekken

Individueel
coachtraject

Lees meer

Verbinden

Team
ontwikkeling

Lees meer

Ontregelen

De menselijke
maat

Lees meer

Vertragen

Pas op
de plaats

Lees meer