• Zijn er strubbelingen die zich voortslepen in het team en komen de resultaten onder druk?
• Hoe kunnen teamleden makkelijker de moeilijke gesprekken voeren?
• Wat kunnen medewerkers doen zodat zij met meer invloed en plezier werken?

Traject Verbinding & Groei

Het team, de teamleider en de teamcoach verkennen wat er nodig is om het team een professioneel thuis te laten zijn. De plek waar je als professional je vak uitoefent en waar je als persoon leert hoe je tot je recht komt. Vooral op momenten dat er moeilijke vragen spelen of ingewikkeldheden zijn in de onderlinge relaties. Er is aandacht voor de verschillende rollen en hoe je als persoon en professional je plek inneemt. Teamtrajecten hebben veel impact als teamleden zelf kiezen voor de ontwikkeling. In een aantal teamdagen of -dagdelen werkt het team onder begeleiding van de ervaren teamcoach aan thema’s, die spelen op dat moment. De teamcoach helpt wat er in de onderstroom speelt uit te spreken. Door elkaar écht te zien en kwetsbaar je eigen verhaal over wat je ervaart te vertellen, groeit het onderlinge vertrouwen. De teamleden werken met wat er nu speelt in de dagelijkse werkpraktijk. Zij nemen inzichten en besluiten uit de bijeenkomsten mee naar de werkvloer.

Resultaat: Teamleden voelen zich thuis en kunnen zich professioneel ontwikkelen om uitdagende taken te vervullen. Patronen en onderlinge dynamieken herkennen de teamleden. Zij kunnen die doorbreken en voor ander gedrag kiezen. Daarmee stappen ze uit de – soms diepe – sporen waar ze nu en dan onbewust in terecht komen. Het team heeft handvatten om ingewikkelde gesprekken met elkaar te voeren, effectief besluiten te nemen en klantgericht te werken. Samen werken ze met plezier aan de taak.

Traject Impasse doorbreken

Als er conflicten zijn of ongemak en het team en de teamleider komen er zelf niet uit, kan de teamcoach met hen onderzoeken wat er speelt en hoe er beweging kan komen. Samen kwetsbaar onderzoeken wat er speelt, waar verstrikkingen en verstoringen zitten, is een intensieve bezigheid die zorgt voor contact en onderlinge verbinding. Dat is dan eerst nodig om vervolgens naar de inhoud van het werk te kijken en wat daar nodig is. Langzaam kan het team met de teamleider tijdens het traject weer zelf de regie nemen om de ontwikkeling richting te geven. Vanwege de impasse start de teamcoach met het bieden van veiligheid, duidelijkheid en aandacht voor grenzen. Als het team uit de knoop komt, kunnen de teamleden met praktische handvatten hier weer zelf voor gaan zorgen.

Resultaat: Teamleden hebben oud zeer erkend en opgeruimd. Zij herkennen de momenten waarop ze vastlopen en oude patronen herhalen. Ze zijn in staat om open en eerlijk gesprekken met elkaar te voeren over zowel de onderlinge relaties als de inhoud van het werk. Elk individueel teamlid neemt de verantwoordelijkheid goed voor zichzelf te zorgen en spreekt diens behoeften uit. De teamleider doet wat nodig is om het team richting en sturing te geven met ruimte voor ieders eigenheid en talenten. Samen werken ze met plezier aan de taak.

Ontdekken

Individueel
coachtraject

Lees meer

Verbinden

Team
ontwikkeling

Lees meer

Ontregelen

De menselijke
maat

Lees meer

Vertragen

Pas op
de plaats

Lees meer