• Hoe benutten we waar we goed in zijn en doorbreken we patronen die niet meer helpen?
• We draaien in kringen rond en er is gedoe. Hoe krijgen we weer meer plezier in ons werk?
• Regels en procedures zijn te belangrijk geworden. Hoe komen we uit de impasse?

Traject Natuurlijk groeien

Professionals kunnen met weinig woorden duidelijk maken wat de bedoeling is van hun werk. De bedoeling is bijvoorbeeld: cliënten die zo zelfstandig mogelijk en prettig thuis wonen of leerlingen die zichzelf kunnen zijn en hun talenten ontwikkelen. Die bedoeling benutten de organisatiecoaches als focus om samen met medewerkers en management keuzes in de werkpraktijk daarbij aan te laten sluiten. In plaats van te starten bij allerlei inhoudelijke en procedurele thema’s ontregelen en doorbreken de coaches het vanzelfsprekende doen en denken van de betrokkenen. Dat doen zij door aandacht voor de uniciteit van de persoon en de plek in het grotere geheel, de rol en de taak van de professional. Organisatieleden hebben en nemen zo ruimte om contact te maken met zichzelf, met collega’s en met de bedoeling. Dit contact en het delen van ervaringen binnen teams en in de organisatie geeft onderlinge verbinding en een basis van vertrouwen.

Daarmee kunnen medewerkers weer op een natuurlijke wijze voelen en ervaren wat er nodig en te doen is. De inhoud van het werk en de procedures die van belang zijn, krijgen zo weer richting vanuit de bedoeling.

Resultaat: Medewerkers kunnen zichzelf zijn en hun talenten inzetten. Door de heldere focus en de duidelijke kaders, die vooral ruimte bieden, is het nemen van eigenaarschap vanzelfsprekend. Moeilijkheden zijn momenten waarop het spannende gesprek gevoerd wordt en er in plaats van direct voor een oplossing te kiezen, ruimte is om bij de betekenis en de ervaring stil te staan. Vervolgens is het tijd om te ontdekken welke oplossingen het beste passen bij wat de bedoeling is. Het is een plezier om samen te werken in de organisatie, die daardoor aantrekkingskracht heeft voor klanten en medewerkers.

Ontdekken

Individueel
coachtraject

Lees meer

Verbinden

Team
ontwikkeling

Lees meer

Ontregelen

De menselijke
maat

Lees meer

Vertragen

Pas op
de plaats

Lees meer