Ik ben de grondlegger van Mens en organisatie (maart 2005). Met plezier werk ik samen met mijn collega’s, die net als ik intensief en diepgaand werken met mensen rond vraagstukken in hun werkleven. Dat kan individueel zijn, met teams of met de organisatie. Ik heb een natuurlijke behoefte aan leren en ontwikkelen en geef daarom mijn eigen werkleven op deze wijze vorm.

In mijn rollen als procesbegeleider, coach en trainer ben ik open en nieuwsgierig. Ik schep ruimte en een leeromgeving die vertrouwd en veilig voelt. Het aanwakkeren van de eigenheid en autonomie van mensen staat op bij mij op nummer 1. Ik werk met wat er speelt en ga graag op zoek naar wat er niet wordt gezegd. Om met elkaar bewust te worden wat ‘onbewust’ aanwezig en beschikbaar is. Die inzichten verbinden we dan samen met de doelen. Ik vind het belangrijk om het ongemak te benoemen. Juist daar zitten aanknopingspunten een ander perspectief te ontdekken. Om van daaruit op zoek te gaan om op een andere manier aan de slag te gaan. Daar komt de nodige creativiteit en speelsheid aan te pas.

Ik ben in staat mensen en doelen te verbinden op zowel strategisch-, tactisch- als operationeel niveau. Ik breng openhartig en kernachtig structuur aan, geef richting en inspireer betrokkenen om verantwoordelijkheid te nemen voor de doelen en de manier waarop die bereikt worden. Ik communiceer open en transparant.