Het begeleiden van circa 100 operation managers en stafmedewerkers van XPOlogistics om de operationele aansturing te verbeteren met als doel verhoging van de efficiency.

Onze aanpak

Gedurende zes jaar werken de trainers (Monique van Delft – inmiddels met pensioen - en Linda Weijers) intensief samen met de opdrachtgever om een internationaal programma goed aan te sluiten op de ontwikkelbehoeften van het management in Nederland. De start van het programma is een bijeenkomst, waarin we samen met de directeuren duidelijkheid krijgen over hun rol en de belangrijkste ontwikkelpunten in de organisatie.

Het basisprogramma voor de deelnemers (trainingsgroepen 15 personen) bestaat uit: Het intakegesprek met vaststellen van de persoonlijke- en professionele leerdoelen. De MBTI test afnemen, die inzicht geeft in de voorkeur voor gedragsstijlen. 3x2 trainingsdagen en 2 coachgesprekken verspreid over een jaar met o.a. oefeningen voor zelfinzicht, bewustzijn over de eigen rol, gespreksvaardigheden, omgaan met veranderingen, intervisie en praktische opdrachten die aansluiten op vragen en problemen uit de werkpraktijk. Tussentijdse gesprekken met de eigen leidinggevende (directeur).

Steeds zijn de algemene directie, de HR manager en de HR businesspartner projects onze gesprekspartners bij evaluatiemomenten.

Het resultaat

De kracht van de deelnemers in deze sector is oplossingsgericht zijn. In aansluiting hierop hebben zij geleerd om te reflecteren op hun gedrag. Waar nodig tijd te nemen om in contact en verbinding met medewerkers naar opties te kijken, zodat er meer draagvlak is voor effectieve oplossingen en besluiten. Doordat de groepen waren samengesteld vanuit verschillende Business Units kwam er meer verbinding en uitwisseling in de organisatie. Het organisatiebelang is meer in beeld en betrokkenen hebben zicht op elkaars kennis en kunde. Gedurende de doorlooptijd van de trainingen speelden er verschillende veranderingsprocessen (waaronder overnames). Deze waren onderwerp van gesprek, waardoor de integratieprocessen via de trainingen werden gesteund.