Intervisie is een krachtig middel om met andere professionals te leren van actuele werksituaties.
Het doel is om handelingsalternatieven te ontdekken en die in de werkpraktijk te gebruiken.

Wij bieden begeleide intervisie aan voor een startende groep om bedreven te raken in intervisiegesprekken met diepgang. Waarbij er aandacht is voor ieders eigen verantwoordelijkheid en grenzen en ook die van de groep. Doel is dat de intervisiegroep zelfstandig verder kan en verschillende methodieken kan benutten.

Locatie: rustige plek op de eigen werklocatie of
De Veste in Woudrichem.
Voor verdere informatie kun je bellen met
Linda Weijers 06 47050157 of stuur een mail naar info@mensenorganisatie.org

Ontdekken

Individueel
coachtraject

Lees meer

Verbinden

Team
ontwikkeling

Lees meer

Ontregelen

De menselijke
maat

Lees meer

Vertragen

Pas op
de plaats

Lees meer