BETROKKENHEID - DURF - DOELGERICHTHEID
Drie waarden die van belang zijn in elke organisatie en in elk professioneel team. Als professional draag ik daar graag aan bij, niet als expert maar wel met de nodige expertise en ervaring (bijna 30 jaar). Of het nu gaat om teamcoaching, organisatieontwikkeling, conflictbegeleiding of talentontwikkeling, ik zie het als mijn taak om Team en Organisatie te versterken. Door de ‘vis op tafel te krijgen’ ontwikkelen mensen inzicht in stimulerende en remmende patronen. Dit is soms een confronterend proces maar altijd gericht op versterking en opbouw. Typerende stijlkenmerken: flexibel – maatwerk – humor – uitdagend – respectvol