Bij verschillende scholengemeenschappen in de regio’s Rotterdam en Den Haag coacht Linda Weijers in samenwerking met Jacqueline Marijnen (Buro Jacq) leerkrachten, ondersteunend personeel en schoolleiders.

Onze aanpak

Wij sluiten aan bij de ontwikkelvragen en problematiek op scholen. We begeleiden medewerkers om te gaan met complexe situaties en vaardig te worden om met gezonde grenzen te werken. Grenzen in de hoeveelheid werk, de relaties onderling, maar ook met leerlingen en ouders. We helpen hen zicht te krijgen en om te gaan met de eigen draaglast en draagkracht. Soms vraagt de problematiek van de betrokken persoon diepgaand en intensief persoonlijk werk. Daar gaan we mee aan de slag en we verbinden de uitkomsten met de professionele rol.

Voortvloeiend uit de coachtrajecten geven wij ook trainingen coachvaardigheden voor docentencoaches, die nieuwe docenten ondersteunen en werkplekbegeleiders, die studenten en stagiaires begeleiden. De nadruk in onze trainingen ligt op het vaardig zijn van de coach/begeleider om met de onderstroom om te gaan. Hier gaat het om wat er onder andere aan verwachtingen, eerdere ervaringen en drijfveren speelt bij startende docenten en stagiaires/studenten. Deze bespreekbaar maken en ruimte geven voor leren, om zo vroegtijdig ongemak te signaleren en steun te bieden om de nieuwe taak te kunnen invullen.

Het resultaat

Bij de individuele coaching is het resultaat dat een coachee in staat is, zowel persoonlijk als professioneel, zijn of haar rol te vervullen in verbinding met collega’s en de leidinggevende. Dat er openheid is over hoe het in de klas gaat en dat het vanzelfsprekend is de grenzen die de persoon ervaart tijdens het werk met elkaar te bespreken.
Bij de training coachvaardigheden is het resultaat dat er meer docenten en studenten behouden worden in plaats van voortijdig uitstromen. Er is openheid tussen hen, de begeleiders en de schoolleiding, waardoor er verbinding is en ruimte om te leren en ontwikkelen.