Ik ben coach/ counselor en opleider. Mijn uitgangspunt daarbij is dat alle kennis en alle oplossingen bij iedereen al aanwezig is en dat het denken, voelen en het lichaam samen één zijn. Ik ondersteun mijn cliënten daar contact mee te maken. Ik begeleid hen om van het niet weten naar het weten te komen. Ik doe dit door ruimte te scheppen voor alles dat zich aandient en wat er mag zijn te laten zijn. Door onder andere zonder oordeel te luisteren, de juiste vragen te stellen en liefdevol te confronteren wordt de client aan het denken gezet. Zo kan die het denken combineren met het voelen. Cliënten ontwarren in hun hoofd en komen weer tot zichzelf en kunnen vanuit die helderheid oplossingen zien en daarmee aan de slag gaan.

Ik werk vanuit een breed scala van (eigen) ervaringen, eerst vanuit de bedrijfsanalyse en nu meer in de (geestelijke) gezondheidszorg. Daarnaast geef ik trainingen voor 113 Zelfmoordpreventie.